Vejledende - Priser

Gratis formøde ! (d.v.s. at Du kan rette henvendelse for indledende drøftelse af et problem uden det koster dig noget).
Er problemet mere end hvad kan løses med et kort råd – tager
Vi situationen derfra).
   
Som udgangspunkt aftales pris, hvor det er muligt.
    
Ved køb/salg af fast ejendom:
  For rådgivning om køb, medvirken til handlens gennemførelse, skødeberigtigelse (boliger, sommerhuse). Ved mæglermedvirken.kr. 5.000 + moms

     
  Køb/ salg af erhvervsejendomme, udlejnings ejendomme
særskilt aftale
     
  For rådgivning i forbindelse med salg (boliger, sommerhuse)


kr. 3.200 + moms

     
  For rådgivning, skødeberigtigelse i forbindelse
med bodeling

fra kr. 3.500 + moms
     
Testamenter, ægtepagter, sameje overenskomster   fra kr. 1.750 + moms

Har Du spørgsmål - ring venligst.