• Rådgivning og skødeskrivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom - boliger, sommerhuse og erhvervsejendomme

  • Selskabsret - stiftelse og tilknyttede kontrakter

  • Kontrakter - forhandling og udfærdigelse

  • Gældsordninger - forhandlinger (frivillige og tvungne ordninger)

  • Skilsmisse- og bodelingssager samt dødsbobehandling

  • Oprettelse af testamenter, ægtepagter og samejekontrakter

  • Erstatningsret, herunder personskadesager og forsikringssager

  • Retsagsbehandling